Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/12/2016
Θέμα:
Σε κανένα οικονομικό όφελος δεν αποβλέπει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τη λειτουργία του Φράγματος Γαδουρά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε, η ΔΕΥΑΡ να καταβάλει στην ΠΝΑΙ αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες λειτουργίας του Φράγματος, ανεξαρτήτως της ποσότητας παροχής νερού

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΕΥΑ Ρόδου, όσον αφορά την προμήθεια του νερού από το Φράγμα Γαδουρά αποφασίστηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης του νησιού της Ρόδου και τους πολίτες να είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι από το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε ποτέ στο Νότιο Αιγαίο.

Είχαν προηγηθεί συναντήσεις εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ, όπου συμφωνήθηκε η μεταξύ τους συνεργασία, με βάση τις παραπάνω αρχές, με δεδομένο ότι το έργο κλείνει στις 31/12/2016, οπότε και πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις που τίθενται εκ μέρους του φορέα χρηματοδότησης του έργου, του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία προέβλεπε την δωρεάν  τροφοδοσία του δικτύου της ΔΕΥΑΡ από το Φράγμα Γαδουρά έχει ισχύ μέχρι 31/12/2016, ημερομηνία κατά την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ΔΕΥΑΡ οφείλουν να έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας για την παροχή του νερού.

Κατόπιν αυτών, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, παρουσία του του Δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου,  ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Γιάννη Φλεβάρη, σύμφωνα με την οποία, η ΔΕΥΑΡ θα καταβάλει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Φράγματος, ανεξαρτήτως της ποσότητας παροχής νερού.

Ειδικότερα και με βάση την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1. Η  Π.Ν.ΑΙ. δεν προσδοκά, δε διεκδικεί ούτε αποκομίζει κανένα οικονομικό όφελος από τη συμφωνία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και από τη διαχείριση του έργου. Δηλαδή η Π.Ν.ΑΙ., μετακυλύει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ τη δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης του έργου και μόνον αυτήν. 

2. Η διάρκεια της σύμβασης μεταξύ Π.Ν.ΑΙ. και Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. θα είναι πενταετής και θα ακολουθεί τις αντίστοιχες συμβατικές παρατάσεις.

3. Η ετήσια δαπάνη που συμφωνείται με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. είναι ανεξάρτητη από την ποσότητα του παρεχόμενου ύδατος. Αυτό προκύπτει εκ του γεγονότος ότι οι πάγιες δαπάνες συντήρησης του έργου, προκειμένου αυτό να είναι μόνιμα λειτουργικό, είναι ανελαστικές και εκ της απόφασης της Π.Ν.ΑΙ. να μην αποκομίσει οικονομικό όφελος.

4. Η συνολική δαπάνη για την Π.Ν.ΑΙ. προκύπτει από τα παρακάτω:

4.1 Από τη δαπάνη που θα καταβάλλει η Π.Ν.ΑΙ. στον εγκατεστημένο ανάδοχο του έργου ή σε αυτόν που θα τον διαδεχθεί σύμφωνα με τον διεθνή διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη για την «Παροχή Υπηρεσιών για την καθημερινή Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του έργου: Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα του Γαδουρά», ή τυχόν άλλον που θα προκύψει, με αντίστοιχο αντικείμενο και περιεχόμενο.

4.2 Τη δαπάνη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του συνόλου του έργου.

4.3 Τυχόν ζημίες που δεν βαραίνουν τον ανάδοχο της καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης και που λεπτομερώς περιγράφονται.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 22/6/2018 8:21 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.