Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/12/2016
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση (Νο :13η) του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί στην νήσο Ρόδο στις 20 ?εκεµβρίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, ?ιοικητήριο)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:38 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.