Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/12/2016
Θέμα:
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θέμα ημερήσιας διάταξης 1-12-2016 (Αρ. Συνεδρίασης 12Η )

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 18/1/2019 11:13 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.