Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/12/2016
Θέμα:
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 28-11-2016 (Αρ. Συνεδρίασης 11Η )

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 18/12/2018 8:14 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.