Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/10/2016
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΣΕΚ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.pdf

 

Ενημερώθηκε 2/11/2016

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε  παράταση για την υποβολή των  υποψηφιοτήτων, για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας,  πέντε εργάσιμων ημερών από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (Πέμπτη 27 Οκτωβρίου),.

Νέα καταληκτική ημερομηνία  Παρασκευή 4 Νοέμβριου 2016.

 

Ενημερώθηκε 4/11/2016

Παράταση για την υποβολή των  υποψηφιοτήτων, για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας,  πέντε εργάσιμων ημερών από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (Παρασκευή  04 Οκτωβρίου),.

Νέα καταληκτική ημερομηνία  Παρασκευή 11 Νοέμβριου 2016.

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 15/2/2019 10:02 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.