Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/08/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 11083/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην λειτουργία υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘Ακτή Κάρδα-Carda Beach’’ στην περιοχή ‘‘ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ’’ της Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:27 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.