Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/08/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10079/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο ‘‘στην περιοχή ‘‘ΦΑΛΗΡΑΚΙ’’ Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/10/2018 5:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.