Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/08/2016
Θέμα:
Πρόσκληση οχημάτων Δήμου ΠΑΡΟΥ για τεχνικό έλεγχο

Προσκαλούμε για αρχικό τεχνικό έλεγχο τα επιβατικά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και οχήματα ειδικών κατηγοριών, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή του Δήμου Πάρου.

Η Πρόσκληση οχημάτων για τεχνικό έλεγχο και το πρόγραμμα.

Προσκαλούμε για αρχικό τεχνικό έλεγχο τις μοτοσικλέτες , στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή του Δήμου ΠΑΡΟΥ ,ανεξαρτήτως κυβισμού:

Η Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών για τεχνικό έλεγχο και το πρόγραμμα.

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 27/1/2022 5:28 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.