Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/05/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7026/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή με τίτλο ‘‘IALYSOS BAY’’, σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/1/2018 2:34 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.