Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/03/2016
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Νάξο στις 28 Μαρτίου 2016 ημέρα ?ευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, πρώην Σχολής Ουρσουλινών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 27/2/2020 8:03 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.