Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/01/2016
Θέμα:
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την 9η Φεβρουαρίου 2016 για τον απολογισμό πεπραγμένων από 1-9-2014 έως 31-12-2015 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:16 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.