Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/01/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 567/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου : «Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών Ιχθύων στη θέση ‘‘Καμήλα-Κατσούνι’’ Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της ‘‘ΑΦΟΙ ΠΕΤΑΛΑ ΑΕ’’

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/7/2018 10:42 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.