Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/01/2016
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 443/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Ανανέωσης του έργου : Ανανέωση ως προς τη χρονική ισχύ ΑΕΠΟ που αφορά στο «Υφιστάμενο Αιολικό Πάρκο στην περιοχή ‘‘Κατταβιά’’ Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ’’».

Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 443/16 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Ανανέωσης του έργου : Ανανέωση ως προς τη χρονική ισχύ ΑΕΠΟ που αφορά στο «Υφιστάμενο Αιολικό Πάρκο στην περιοχή ‘‘Κατταβιά’’ Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου,  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  για λογαριασμό της ‘‘ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ’’»./ckfinder/userfiles/files/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡ_ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 443-13_01_2016.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 18/11/2017 12:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.