Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/01/2016
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεδρίαση Νο :1η που θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο στις 18 Ιανουαρίου 2016 ημέρα ευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Απόλλωνος και Λαδοπούλου – Ερμούπολη)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 13/11/2019 8:41 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.