Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/10/2015
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Συνεδρίαση Νο :10η που θα πραγµατοποιηθεί στην νήσο Σαντορίνη στις 27 Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «Πέτρου Μ. Νοµικού» στα Φηρά.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:24 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.