Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/10/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 9820/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Λειτουργία Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΤΣΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στη νήσο Αστυπάλαια» Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 13/12/2018 7:09 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.