Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/07/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7399/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Ανανέωσης & Τροποποίησης ΑΕΠΟ υφιστάμενης χερσαίας εγκατάστασης υποστήριξης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας, στον οικισμό Ανάληψη, Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ‘‘ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:28 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.