Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/07/2015
Θέμα:
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 14-7-2015

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 20/1/2018 1:25 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.