Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/05/2015
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση Νο :6η) που θα πραγματοποιηθεί στο Καστελόριζο στις 23 Μαΐου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. στην Πολιτιστική Αίθουσα του ήμου Μεγίστης στην περιοχή Χωράφια

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:27 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.