Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/05/2015
Θέμα:
Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2015

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 28/9/2021 9:48 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.