Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/02/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 1579/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου της δραστηριότητας: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 77983/17.10.2014 Απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Α. που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου : Ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον Όρμο Φακούντα, Δήμου Σύμης, Νομού Δωδ/σου, του φορέα ‘‘ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ Ο.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 13/12/2018 7:10 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.