Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/11/2014
Θέμα:
1η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 18 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου)- Συνεδρίαση 13η

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:52 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.