Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 01/09/2014
Θέμα:
Π Ι Ν Α Κ Α Σ - Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 27-8-2014

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 17/2/2019 9:00 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.