Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/08/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 7661/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο ‘‘FORUM BEACH’’, 5* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 357 κλινών, στη Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας ‘‘SUMMERTIME ΑΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 13/12/2018 7:08 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.