Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/04/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 4364/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία ελαιοτριβείου δύο φάσεων» με θέση στην Τοπική Κοινότητα Λαέρμων, Δημοτικής Ενότητας Λίνδου Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/9/2018 4:08 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.