Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/04/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση ΠΣ ΑΠ 42682/4213/23-4-2014 Περί Δημοσιοποίησης Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της εταιρείας "S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ Α.Ε." πουν λειτουργεί στη θέση "ΒΟΥΔΙΑ" Δήμου Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/8/2018 10:46 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.