Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/03/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 2745/14 περί δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης - τροποποίησης Π.Ο. ξεν. ΑΤΑΛΑΝΤΗ, της ΑΕΤΟΣ ΑΕ στη ΡΟΔΟ, Ν. Δωδ/σου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/7/2018 5:20 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.