Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/10/2013
Θέμα:
Πίνακας θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 14ης Συνεδρίασης (19/10/2013)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 23/4/2018 12:27 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.