Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/04/2013
Θέμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 27-4-2013

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 16/1/2019 9:34 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.