Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/04/2013
Θέμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 27-4-2013

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/10/2018 5:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.