Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/03/2013
Θέμα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 16-3-2013

ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 16-3-2013
 

Συνεδρίαση 5η/ 16-3-2013   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -  ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 23/2013 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 50 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/16-03-2013) ΜΕ ΘΕΜΑ

¨Γνωμοδότηση επί στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου για το Ακίνητο στα Αφάντου της Ρόδου.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 19/1/2019 9:29 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.