Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 11/03/2013
Θέμα:
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αιγαίου στις 16 Μαρτίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π..μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1)

 

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αιγαίου στις 16 Μαρτίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π..μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1) με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο στα Αφάντου της Ρόδου».

/ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-3-2013.pdf

  

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:41 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.