Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/01/2013
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο την 28η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του ήμου Σύρου - Ερμούπολης.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 9:21 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.