Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/12/2012
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 15 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην πόλη της Ρόδου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:41 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.