Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/11/2012
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο την 26η Νοεμβρίου ημέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:28 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.