Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/10/2012
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που Πρόσκληση σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 30 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Διοικητρήριο)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 7:57 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.