Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/10/2012
Θέμα:
Αποφάσεις της 9ης Συνεδρίασης (28-9-2012)του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/7/2018 10:32 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.