Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/09/2012
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σύρο την 28η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 14/7/2020 10:44 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.