Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/09/2012
Θέμα:
Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 18/11/2017 9:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.