Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/09/2012
Θέμα:
Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 26/4/2018 12:09 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.