Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/03/2012
Θέμα:
Πρόσκληση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 3 Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2017. 18/11/2017 4:04 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.