Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/02/2012
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΑΔΑ: Β4Π77ΛΞ-ΓΕΓ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 11/7/2020 8:23 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.