Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/09/2011
Θέμα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αφορά την συνεδρίαση 11/28-9-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 21/7/2018 1:32 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.