Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 27/06/2011
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Κω στις 2 Ιουλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2018. 15/11/2018 7:46 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.