Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/06/2022
Θέμα:
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022- ΠΕ ΡΟΔΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 7/7/2022 8:37 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.