Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/06/2022
Θέμα:
Πίνακας αιτούντων αντικατάστασης Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Π.Ε. Κυκλάδων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 7/7/2022 6:48 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.