Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/05/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στην Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 14-05-2022 έως 23-05-2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στην Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 14-05-2022 έως 23-05-2022

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.6.2021

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 26/5/2022 7:50 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.