Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/05/2022
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την στήριξη των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος TEBA η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 26/5/2022 9:19 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.