Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/05/2022
Θέμα:
«Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2021–2022 –Αιτήσεις από 05 Μαΐου έως 11 Μαΐου 2022»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 26/5/2022 8:15 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.