Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 28/04/2022
Θέμα:
1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. 1/2022 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Τομεάρχες Δακοκτονίας έτους 2022 νομού Δωδεκανήσου) 2) ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 10-06-2021 3) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:ΑΠΟ 1-5-2022 ΕΩΣ 10-05-2022.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 26/5/2022 7:37 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.