Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/04/2022
Θέμα:
Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών, στις Περιφερειακές Ενότητας του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη διεξαγωγή του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων, για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών επαγγελμάτων του Α’ μέρους του Ν. 3982/2011 Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής διεξαγωγής του Πρακτικού μέρους των εξετάσεων στις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για απόκτηση επαγγελματικών αδειών τεχνικών επαγγελμάτων Χειριστή Μηχανημάτων Έργο

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 26/5/2022 9:07 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.