Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/01/2022
Θέμα:
Δημοπράτηση έργου «Βελτίωση δρόμου Χώρας - Εγγαρών - Β΄φάση»

Πατήστε εδώ


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2022. 27/1/2022 4:40 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.